07 studenoga 2007

ISP, predavanje. Pada noć.


Profesor se pripremao za predavanje... Radimo industrijski dizajn. Nije potpuno nezanimljivo - šteta što sam tako neraspoložen za praćenje. Hej, možda ranije završimo. A možda nastavim čitati Vidi.

Nema komentara: